مقالات ارایه شده در کنفرانسهای داخلی
 1. امیر خجسته کاشانی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , تاثیر آموزش مدیریت پرخاشگری مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری(طرح TAME) بر سازگاری دانش آموزان دبیرستانی , اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , 2012-05-30
 2. بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , اعظم ابراهیمی , بررسی اثربخشی آموزش ادراک خود بر میزان رضایت از زندگی و رضایت از خویشتن در بین نوجوانان دختر , اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , 2012-05-30
 3. امیر خجسته کاشانی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , اثربخشی آموزش مدیریت پرخاشگری مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری(طرح TAME)در بلوغ اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی , اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی , 2012-05-30
 4. سکینه عباسی بور ندرق , سیدعلی کیمیایی , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , جلیل باباپور , بررسی اثربخشی زوج درمانی رفتاری تلفیقی بر الگو های ارتباطی زوجین , اولین همایش اسیب شناسی خانواده , 2011-12-06
 5. بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , سارا وکیلیان , بررسی اثربخشی تلفیق گروه درمانی شناختی- رفتاری و آموزش مهارتهای اجتماعی بر کاهش تحریفهای شناختی و اجتنابهای اجتماعی دانشجویان , 11th european congress of psychology ECP09 , 2009-07-07
 6. ملیحه سالاری , سیدامیر امین یزدی , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , تاثیر گروه درمانی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش هوش هیجانی و سازگاری زناشویی , سومین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده , 2008-05-12
 7. بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , مقایسه اثر بخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب و درمان انگیزشی نظامند در افزایش سازگاری زناشویی , سومین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده , 2008-05-12
 8. فاطمه حسینی غفاری , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , بررسی رابطه میان سبک های فرزند پروری و کمال گرایی در دانشجویان , سومین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده , 2008-05-12
 9. هانیه بیجاری , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , فاطمه همایی , بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی برافزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پسطان شهر مشهد , اولین کنگره مراقبتهای حمایتی وتسکینی در سرطان , 2008-04-16
 10. بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , سمانه شیخ نظامی , تحلیل و مقایسه سه رویکرد معنوی مذهبی معاصر در روان درمانی , دومین همایش سراسری نقش دین در بهداشت روان , 2007-04-21
 11. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , مرضیه واعظی , بررسی مقایسه ای عوامل تنیدگی زا و راهکارهای مقابله در افراد مبتلا به دیابت و سالم , دومین کنگره انجمن روانشناسی ایران , 2006-05-09
 12. بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , خدمات مشاوره و روان درمانی راهبردی برای کاهش رفتار های پرخطر , اولین کنگره سراسری رفتار های پرخطر , 2006-02-23
 13. بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , بررسی اثر بخشی روان درمانی گروهی یکپارچه گرا بر درمان وابستگی به مواد مخدر , اولین کنگره سراسری پژوهش های روانشناسی بالینی در ایران , 2006-02-22
مقالات ارایه شده در کنفرانسهای بین المللی
 1. Zahra Erfanian Talee Noghan , Hamid Reza Aghamohammadian Sharbaf , Bhram ali Ghanbary Hashemabady , Examining the Effectiveness of psycho-analytic group therapy on attachment style and the resiliency of DIC addicted woman center. , هفتمین کنگره دانش اعتیاد , 2013-09-11
 2. zohreh shafiee , Bhram ali Ghanbary Hashemabady , Ali Mashhadi , The Examination of Effectiveness of Group Therapy of Transactional Analysis to Reduce Conflict between Parents and Adolescents , 5th International Congress of Child and Adolescent Psychiatry , 2012-10-08
 3. , Hamid Reza Aghamohammadian Sharbaf , Bhram ali Ghanbary Hashemabady , Behrooz Mahram , Exploration of early maladaptive schema and attachment domains in sexual offenders , 27th International Congress of Applied Psychology , 2010-07-13
 4. , Hamid Reza Aghamohammadian Sharbaf , Bhram ali Ghanbary Hashemabady , Behrooz Mahram , Exploration of early maladaptive schema and attachment domains in sexual offenders , 27th International Congress of Applied Psychology , 2010-07-11
 5. Bhram ali Ghanbary Hashemabady , Analyzing Maintenance Therapy (MMT) on change of behavior (Drug dependence) and scale-down Risky behavior in self-report addicts to welfare centers , world conferance on psychology T counseling and guidance majesty mirage park resort hotel , 2010-04-21
 6. Bhram ali Ghanbary Hashemabady , parvaneh nickhah , efect of existantitial group therapy on the promotion of mood in women after myocardial infraction , 13th intenational and 44th national conferance of indian academy of applied psychology , 2009-01-30
 7. Bhram ali Ghanbary Hashemabady , evaluating the efefectiveness of remedy group with an indentification and behavior aproach in depressed addicts , 13th international and 44th national conferance of indian academy of applied psychology , 2009-01-30
 8. Bhram ali Ghanbary Hashemabady , Effect of Existential Group Therapy on the promotion of Mood in women after Myocardial Infarction , سیزدهمین کنفرانس بین المللی روان شناسی کاربردی , 2009-01-26
 9. F. Homaei Shandiz , Hanieh Bijari , Bhram ali Ghanbary Hashemabady , Hamid Reza Aghamohammadian Sharbaf , Evaluation of Group Therapy According to Hope Therapy in Breast Cancer , 12th Biennial Meeting International Gynecologic Cancer Society-IGCS , 2008-10-25
مقالات ارایه شده در مجلات داخلی

 1. سکینه عباسی بورندرق , سیدعلی کیمیایی , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , بررسی و مقایسه اثربخشی زوج درمانی رفتاری-تلفیقی و رفتاری-شناختی روی باورهای ارتباطی زوجین متقاضی طلاق , پژوهشهای نوین روانشناختی-روانشناسی , شماره ( 8 ) , 2013-10, صفحه 58-76
 2. بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , مصطفی بلقان آبادی , اثربخشی گروه درمانی تحلیل وجودی بر بهبود مهارت حل مسئله , علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان , شماره ( 17 ) , 2012-12, صفحه 60-71
 3. فاطمه میردورقی , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , علی مشهدی , نارسایی کنش های اجرایی در بیماران مبتلا به PTSD ناشی از جنگ , طب جانباز , شماره ( 5 ) , 2012-10, صفحه 27-35
 4. ملیحه صفوی شاملو , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , الهه حقیقت منش , مقایسه میزان کارایی درمان فراشناختی و شناختی رفتاری در اختلال اضطراب منتشر , دانشگاه علوم پزشکی زابل , شماره ( 4 ) , 2012-9, صفحه 41-54
 5. فاطمه میردورقی , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , علی مشهدی , بازداری شناختی و رفتاری در جانبازان با و بدون اختلال تنیدگی پس از سانحه , طب نظامی , شماره ( 14 ) , 2012-4, صفحه 41-47
 6. بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , راحله مداح شورچه , زهرا وفایی جهان , مصطفی بلقان آبادی , اثربخشی گروه درمانیِ شناختی و تحلیل تبادلی بر بهبود مهارت حل تعارض , تحقیقات علوم پزشکی زاهدان-Zahedan Journal of Research in Medical Sciences , شماره ( 14 ) , 2012-4, صفحه 43-48
 7. امیرحسین مجرد کاهانی , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , مرتضی مدرس غروی , اثربخشی مداخلات آموزشی روانی گروهی بر ارتقای کیفیت زندگی و کیفیت روابط در خانواده بیماران مبتلا به اختلالات دو قطبی , تحقیقات علوم رفتاری , شماره ( 10 ) , 2012-4, صفحه 114-123
 8. هوشنگ گراوند , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , پیمان کامکار زاهروند , سپیده جعفری , بررسی تطبیقی جهت گیری دینی (درونی و بیرونی) با سلامت روان و باورهای غیرمنطقی , روان شناسی و دین , شماره ( 5 ) , 2012-4, صفحه 79-103
 9. مریم سادات ضیاء الحق , حسین حسن آبادی , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , مرتضی مدرس غروی , تاثیر زوج درمانی هیجان مدار بر سازگاری زناشویی , خانواده پژوهی , شماره ( 29 ) , 2012-4, صفحه 49-66
 10. بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , سیدمحمدحسن اشرف , محمد رضا قنبری هاشم آبادی , بررسی ارتباط ادراک از خدا با خودپنداره و خودکارآمدی با توجه به متغیرهای فردی در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد , پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره , شماره ( 2 ) , 2012-4, صفحه 165-181
 11. امیرحسین مجردکاهانی , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , ارزیابی اثر بخشی مداخلات آموزشی روانی گروهی برعملکرد خانواده بیماران مبتلا به اختلالات خلقی , مشاوره و روان درمانی خانواده , شماره ( 1 ) , 2012-3, صفحه 399-412
 12. بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , امیرحسین مجرد کاهانی , محمدرضاقنبری هاشم آبادی , اثربخشی آموزش مهارتهای ابراز وجود و تفکر انتقادی بر روی بحران هویت پسران تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان کلات , فرهنگ مشاوره و روان درمانی , شماره ( 2 ) , 2012-3, صفحه 1-17
 13. حسن گرجیان مهلبانی , سیدعلی کیمیایی , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان در کاهش افسردگی ناشی از مشکلات ارتباط زناشویی , پژوهش های کاربردی روانشناختی , شماره ( 2 ) , 2012-3, صفحه 75-89
 14. بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , مصطفی بلقان آبادی , اثربخشی گروه درمانی به شیوه تحلیل تبادلی بر بهبود مهارت حل مساله , پژوهش در سلامت روانشناختی , شماره ( 5 ) , 2012-3, صفحه 59-67
 15. سمانه غفوری , حسین حسن آبادی , بهروز مهرام , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , بررسی اثربخشی روش بخشودگی مبتنی بر درمان های معنوی - مذهبی در کاهش تعارضات زناشویی , پژوهشهای نوین روانشناختی-روانشناسی , شماره ( 6 ) , 2012-3, صفحه 123-133
 16. بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , مقایسه هوش هیجانی درکودکان پرورشگاهی با کودکان عادی , روانشناسی تربیتی-دانشگاه علامه طباطبایی , شماره ( 7 ) , 2011-12, صفحه 73-91
 17. زهرا ودادیان , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , علی مشهدی , بررسی اثربخشی گروه درمانی چند خانواده ای بر حل تعارضات والدین - فرزندان و کاهش پرخاشگری نوجوانان دختر 14 - 15 ساله شهر مشهد , روان شناسی بالینی , شماره ( 1 ) , 2011-12, صفحه 19-43
 18. بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , مریم ابراهیمی نژاد , تاثیر هنردرمانی گروهی بر مهارت ارتباط بین فردی زنان مبتلا به اختلالات روانی مزمن بستری در مرکز نگهداری و بازتوانی بیماران روانی مزمن , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , شماره ( 13 ) , 2011-10, صفحه 9-40
 19. بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , ابوالفضل حاتمی ورزنه , معصومه اسمعیلی , کیومرث فرحبخش , رابطه ی بین سبک های فرزند پروری، دلبستگی و تعهد زناشویی در زنان متاهل دانشگاه علامه طباطبایی , زن وجامعه-جامعه شناسی زنان , شماره ( 2 ) , 2011-10, صفحه 39-61
 20. زهرا کاملی , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره برتعدیل طرحواره های ناسازگاراولیه در دختران نوجوان بی سرپرست وبد سرپرست , پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره , شماره ( 1 ) , 2011-6, صفحه 83-99
 21. هاجر طیبی , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , مقایسه اثربخشی گروه درمانی یک‌پارچه توحیدی و ‌شناختی رفتاری در کاهش فشار روانی همسران جانبازان اختلال استرس پس از ضربه , روان شناسی و دین , شماره ( 4 ) , 2011-4, صفحه 23-37
 22. رسولی آزاد مراد , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , شیرین زاده دستگیری صمد , عالمی خواه مرجان , ساعدامید , تکتم کاظمینی , مقایسه ی الگوها و اختلالات مصرف مواد در جمعیت روستایی و شهری , تحقیقات علوم پزشکی زاهدان-Zahedan Journal of Research in Medical Sciences , شماره ( 13 ) , 2011-4, صفحه 36-42
 23. فاطمه مرادی شهربابک , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بررسی اثر‌بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش میزان عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد , مطالعات تربیتی و روانشناسی , شماره ( 11 ) , 2011-3, صفحه 227-239
 24. الهه حقیقت منش , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهروز مهرام , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , بررسی طرحواره های ناسازگار اولیه و ابعاد طرحواره های تجاوزگران جنسی , روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران , شماره ( 16 ) , 2010-9, صفحه 145-153
 25. الهه حقیقت منش , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , بهروز مهرام , بررسی سبک ها و ابعاد دلبستگی بزرگسال در تجاوزگران جنسی و مقایسه آن با افراد عادی , مطالعات تربیتی و روانشناسی , شماره ( 11 ) , 2010-9, صفحه 279-296
 26. بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , اثر بخشی روش درمانی حسایت زدائی با حرکات چشم وبازپرداش بر اضطراب اجتماعی , روان شناسی بالینی , شماره ( 1 ) , 2010-7, صفحه 127-153
 27. حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , مرضیه واعظی , بررسی مقایسه ای عوامل استرس زا و راهکار های مقابله ای در افراد مبتلا به دیابت و سالم , دانشگاه علوم پزشکی سبزوار , شماره ( 17 ) , 2010-4, صفحه 27-32
 28. بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , معصومه سعادت باغسیاه , بررسی تاثیر حرکات ریتمیک یوگا بر تعاملات اجتماعی کودکان کم توان ذهنی (پسر) مقطع ابتدایی شهر سنگان خواف , مطالعات تربیتی و روانشناسی , شماره ( 11 ) , 2010-4, صفحه 171-188
 29. بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , علی اصغر گرمابی , سیده معصومه علوی , اثرات اجرای طرح اجتماع درمانی مدار زنان آسیب دیده اجتماعی وارزیابی فرایند وبرایند موجود برای رسیدن به مدل پیشنهادی , روان شناسی و علوم تربیتی- دانشگاه تهران , شماره ( 39 ) , 2010-3, صفحه 45-61
 30. اسیه عطایی نخعی , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , مرتضی مدرس غروی , مقایسه گروه درمانی مبتنی بر هوشیاری فراگیر توام با آموزش مهارت های مطالعه در کاهش اضطراب امتحان و اضطراب صفت , روان شناسی بالینی , شماره ( 1 ) , 2010-2, صفحه 21-30
 31. عباس فیروزابادی , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , سیدمحمود طباطبائی , اثر بخشی تکنیک های هوشیاری فراگیر انفصالی و توجه برگردانی در میزان وسوسه س مصرف مواد و احتمال لغزش در بیماران مرد وابسته به مواد مخدر , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , شماره ( 44 ) , 2010-2, صفحه 292-301
 32. جوا د اکبری , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , اثربخشی درمان شناختی-رفتاری ، دارودرمانی و تلفیق آنها در بهبود علایم افسردگی و خشم در اختلال شخصیت مرزی , روانشناسی , شماره ( 13 ) , 2009-12, صفحه 342-359
 33. مراد رسولی آزا د , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , سیدمحمود طباطبائی , تاثیر گروه درمانی با رویکرد شناختی رفتاری بر مردان وابسته به مواد افیونی با همبودی اختلال افسردگی اساسی , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , شماره ( 43 ) , 2009-11, صفحه 195-204
 34. هانیه بیجاری , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , فاطمه همایی شاندیز , بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر افزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان , مطالعات تربیتی و روانشناسی , شماره ( 10 ) , 2009-9, صفحه 172-185
 35. سارا وکیلیان , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , بررسی اثر بخشی تلفیق گروه درمانی شناختی رفتاری و آموزش مهارت های اجتماعی بر ترس از ارزشیابی منفی و اجتناب اجتماعی , روان شناسی بالینی , شماره ( 1 ) , 2009-8, صفحه 11-28
 36. فاطمه حسینی غفاری , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مقایسه‌ی اثربخشی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه‌ی انتخاب و درمان انگیزشی نظام‌مند در افزایش رضایت زناشویی , مطالعات تربیتی و روانشناسی , شماره ( 9 ) , 2009-3, صفحه 65-77
 37. شاهد مسعودی , سید محمود طباطبایی , مرتضی مدرس غروی , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , اثر گروه درمانی شناختی رفتاری بر پیامد اختلال دو قطبی نوع یک , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , 2009-2, صفحه 289-298
 38. جواد اکبری , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , اثر بخشی درمان شناختی رفتاری و درمان دارویی بر علایم اضطراب و تکانشگری مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , شماره ( 10 ) , 2009-2, صفحه 317-323
 39. بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , مقایسه میزان رضایتمندی از زندگی مشترک بین دانشجویانی که ازدواج دانشجویی داشته اند با دانشجویانی که ازدواج غیر دانشجویی داشته اند , روانشناسی , 2008-8
 40. بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , حسین باقری , بررسی میزان کارایی آموزش مهارت های هوش هیجانی بر افزایش آن در نوجوانان , مطالعات تربیتی و روانشناسی , شماره ( 9 ) , 2008-8, صفحه 157-165
 41. سارا وکیلیان , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , دکتر سید محمود طباطبایی , بررسی تاثیر افزودن آموزش مهارت های اجتماعی بر گروه درمانی شناختی رفتاری در اجتناب و ارزیابی منفی در دانشجویان , اصول بهداشت روانی- Fundamentals of Mental Health , شماره ( 10 ) , 2008-8, صفحه 87-97
 42. بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , بررسی رابطه میزان عزت نفس و ترتیب تولد در دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد , پ‍ژوهشهای مشاوره , شماره ( 7 ) , 2008-8, صفحه 117-128
 43. بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , مهرنسا, شهابی , بررسی اثر بخشی آموزش تفکر انتقادی بر عزت نفس ومهارت های حل مساله دانش آموزان دختر مقطع متوسطه , روان شناسی بالینی , شماره ( 4 ) , 2008-7, صفحه 1-21
 44. بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , طیبه کدخدازاده , تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر رضایت از زندگی دانش آموزان , تازه های پژوهش در برنامه ریزی درسی-دانشگاه بیرجند , شماره ( 1 ) , 2008-2, صفحه 67-80
 45. دکتر کیومرث فرحبخش , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , بررسی میزان اثربخشی زوج درمانی گلاسر بر کاهش استرس و افزایش رابطه صمیمانه پس از ضربه ناشی از ادراک خیانت به همسر , مطالعات تربیتی و روانشناسی , 2007-1, صفحه 173-190
 46. برزو امیرپور , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , مقایسه اثربخشی شیوه گروه درمانی شناختی-رفتاری ، آموزش مهارتهای مطالعه و روش تلفیقی بر کاهش اضطراب امتحان , مطالعات تربیتی و روانشناسی , شماره ( 6 ) , 2006-3, صفحه 55-73
مقالات ارایه شده در مجلات خارجی

 1. azam hashemian moghadam , Hamid Reza Aghamohammadian Sharbaf , Bhram ali Ghanbary Hashemabady , Effectiveness of Systematic Desensitization through Eye Movement and Reprocessing on Reducing Severity of Major Depression in Women , EN , Management and Administrative Sciences Review , شماره ( 3 ) , 2014-8, Pages 1244-1254
 2. shohreh rahimian , Bhram ali Ghanbary Hashemabady , Mohammad Saeid AbdeKhodaei , Tooraj Ghaffary , The effect of cognitive group therapy based on schema- focused therapy approach in runaway girls , EN , International Journal of Current Life Sciences , شماره ( 4 ) , 2014-5, Pages 3355-3359
 3. Toktam Kazemeini , Bhram ali Ghanbary Hashemabady , asieh safarzadeh , Mindfulness Based Cognitive Group Therapy vs Cognitive Behavioral Group Therapy as a Treatment for Driving Anger and Aggression in Iranian Taxi Drivers , EN , Psychology , شماره ( 4 ) , 2013-8, Pages 638-644
 4. leila javanmiri , Seyed Ali Kimiaee , Bhram ali Ghanbary Hashemabady , the study of slotion-fcused group counseling in decreasing depression among teenage Girls , EN , International Journal of Psychological Studies , شماره ( 5 ) , 2013-2, Pages 105-111
 5. Bhram ali Ghanbary Hashemabady , M. Rasouli Azad , O. Saed , Prevalence, Patterns, and Socio-Demographic Correlates of Nicotine Use in a Sample of Iranian University Students , EN , International Journal of High Risk Behaviors and Addiction , شماره ( 1 ) , 2012-3, Pages 27-34
 6. Bhram ali Ghanbary Hashemabady , Mustafa Bolghan Abadi , zahra vafaei jahan , raheleh madah shorche , Elaheh Maddah-Shoorcheh , Comparison of the Effectiveness of the Transactional Analysis, Existential, Cognitive, and Integrated Group Therapies on Improving Problem-Solving Skills , EN , Psychology , شماره ( 2 ) , 2011-3, Pages 307-311
 7. , Morteza Modares Gharavi , Bhram ali Ghanbary Hashemabady , Amir-Reza Haghighi , The effect of Group Cognitive-Behaviour Therapy in combination with Pharmacotherapy on Mania and Depression Symptoms and Awareness of warming signs of relapse in patients with Bipolar Disorder , EN , روانپزشکی-Iranian Journal of Psychiatry , شماره ( 4 ) , 2009-3, Pages 67-73
 8. , Bhram ali Ghanbary Hashemabady , Hosein Shareh , Relationships between Coping Strategies and the severity of PTSD in Iranian Veterans of the Iran-Iraq War , EN , IPA International Journal of Psychology , 2007-11